blob: 772bd7dc89eea69f22551278d77f1137ee1aef05 [file] [log] [blame]
/* #pragma lib "libl.a" */
int yylineno =1;
# define YYU(x) x
char yytext[YYLMAX];
struct yysvf *yylstate [YYLMAX], **yylsp, **yyolsp;
Uchar yysbuf[YYLMAX];
Uchar *yysptr = yysbuf;
int *yyfnd;
extern struct yysvf *yyestate;
int yyprevious = YYNEWLINE;
# ifdef LEXDEBUG
extern void allprint(char);
# endif
int
yylook(void){
struct yysvf *yystate, **lsp;
struct yywork *yyt;
struct yysvf *yyz;
int yych;
struct yywork *yyr;
# ifdef LEXDEBUG
int debug;
# endif
Uchar *yylastch;
/* start off machines */
# ifdef LEXDEBUG
debug = 0;
# endif
if (!yymorfg)
yylastch = (Uchar*)yytext;
else {
yymorfg=0;
yylastch = (Uchar*)yytext+yyleng;
}
for(;;){
lsp = yylstate;
yyestate = yystate = yybgin;
if (yyprevious==YYNEWLINE) yystate++;
for (;;){
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)fprintf(yyout,"state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
yyt = yystate->yystoff;
if(yyt == yycrank){ /* may not be any transitions */
yyz = yystate->yyother;
if(yyz == 0)break;
if(yyz->yystoff == yycrank)break;
}
*yylastch++ = yych = input();
tryagain:
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"char ");
allprint(yych);
putchar('\n');
}
# endif
yyr = yyt;
if (yyt > yycrank){
yyt = yyr + yych;
if (yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
if(yyt->advance+yysvec == YYLERR) /* error transitions */
{unput(*--yylastch);break;}
*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
goto contin;
}
}
# ifdef YYOPTIM
else if(yyt < yycrank) { /* r < yycrank */
yyt = yyr = yycrank+(yycrank-yyt);
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)fprintf(yyout,"compressed state\n");
# endif
yyt = yyt + yych;
if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
if(yyt->advance+yysvec == YYLERR) /* error transitions */
{unput(*--yylastch);break;}
*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
goto contin;
}
yyt = yyr + YYU(yymatch[yych]);
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"try fall back character ");
allprint(YYU(yymatch[yych]));
putchar('\n');
}
# endif
if(yyt <= yytop && yyt->verify+yysvec == yystate){
if(yyt->advance+yysvec == YYLERR) /* error transition */
{unput(*--yylastch);break;}
*lsp++ = yystate = yyt->advance+yysvec;
goto contin;
}
}
if ((yystate = yystate->yyother) && (yyt= yystate->yystoff) != yycrank){
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)fprintf(yyout,"fall back to state %d\n",yystate-yysvec-1);
# endif
goto tryagain;
}
# endif
else
{unput(*--yylastch);break;}
contin:
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"state %d char ",yystate-yysvec-1);
allprint(yych);
putchar('\n');
}
# endif
;
}
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"stopped at %d with ",*(lsp-1)-yysvec-1);
allprint(yych);
putchar('\n');
}
# endif
while (lsp-- > yylstate){
*yylastch-- = 0;
if (*lsp != 0 && (yyfnd= (*lsp)->yystops) && *yyfnd > 0){
yyolsp = lsp;
if(yyextra[*yyfnd]){ /* must backup */
while(yyback((*lsp)->yystops,-*yyfnd) != 1 && lsp > yylstate){
lsp--;
unput(*yylastch--);
}
}
yyprevious = YYU(*yylastch);
yylsp = lsp;
yyleng = yylastch-(Uchar*)yytext+1;
yytext[yyleng] = 0;
# ifdef LEXDEBUG
if(debug){
fprintf(yyout,"\nmatch '%s'", yytext);
fprintf(yyout," action %d\n",*yyfnd);
}
# endif
return(*yyfnd++);
}
unput(*yylastch);
}
if (yytext[0] == 0 /* && feof(yyin) */)
{
yysptr=yysbuf;
return(0);
}
yyprevious = input();
yytext[0] = yyprevious;
if (yyprevious>0)
output(yyprevious);
yylastch = (Uchar*)yytext;
# ifdef LEXDEBUG
if(debug)putchar('\n');
# endif
}
return(0); /* shut up the compiler; i have no idea what should be returned */
}
int
yyback(int *p, int m)
{
if (p==0) return(0);
while (*p)
{
if (*p++ == m)
return(1);
}
return(0);
}
/* the following are only used in the lex library */
int
yyinput(void){
if(yyin == ((void*)0))
yyin = stdin;
return(input());
}
void
yyoutput(int c)
{
if(yyout == ((void*)0))
yyout = stdin;
output(c);
}
void
yyunput(int c)
{
unput(c);
}