blob: c80a39085b9f6b13ead4cd19953b9a75b2666f6f [file] [log] [blame]
#define YYFLAG -1000
#define YYERROR goto yyerrlab
#define YYACCEPT return(0)
#define YYABORT return(1)
#define yyclearin yychar = -1
#define yyerrok yyerrflag = 0
#ifdef yydebug
#include "y.debug"
#else
#define yydebug 0
static const char* yytoknames[1]; /* for debugging */
static const char* yystates[1]; /* for debugging */
#endif
/* parser for yacc output */
#ifdef YYARG
#define yynerrs yyarg->yynerrs
#define yyerrflag yyarg->yyerrflag
#define yyval yyarg->yyval
#define yylval yyarg->yylval
#else
int yynerrs = 0; /* number of errors */
int yyerrflag = 0; /* error recovery flag */
#endif
extern int fprint(int, char*, ...);
extern int sprint(char*, char*, ...);
static const char*
yytokname(int yyc)
{
static char x[10];
if(yyc > 0 && yyc <= sizeof(yytoknames)/sizeof(yytoknames[0]))
if(yytoknames[yyc-1])
return yytoknames[yyc-1];
sprint(x, "<%d>", yyc);
return x;
}
static const char*
yystatname(int yys)
{
static char x[10];
if(yys >= 0 && yys < sizeof(yystates)/sizeof(yystates[0]))
if(yystates[yys])
return yystates[yys];
sprint(x, "<%d>\n", yys);
return x;
}
static long
#ifdef YYARG
yylex1(struct Yyarg *yyarg)
#else
yylex1(void)
#endif
{
long yychar;
const long *t3p;
int c;
#ifdef YYARG
yychar = yylex(yyarg);
#else
yychar = yylex();
#endif
if(yychar <= 0) {
c = yytok1[0];
goto out;
}
if(yychar < sizeof(yytok1)/sizeof(yytok1[0])) {
c = yytok1[yychar];
goto out;
}
if(yychar >= YYPRIVATE)
if(yychar < YYPRIVATE+sizeof(yytok2)/sizeof(yytok2[0])) {
c = yytok2[yychar-YYPRIVATE];
goto out;
}
for(t3p=yytok3;; t3p+=2) {
c = t3p[0];
if(c == yychar) {
c = t3p[1];
goto out;
}
if(c == 0)
break;
}
c = 0;
out:
if(c == 0)
c = yytok2[1]; /* unknown char */
if(yydebug >= 3)
fprint(2, "lex %.4lux %s\n", yychar, yytokname(c));
return c;
}
int
#ifdef YYARG
yyparse(struct Yyarg *yyarg)
#else
yyparse(void)
#endif
{
struct
{
YYSTYPE yyv;
int yys;
} yys[YYMAXDEPTH], *yyp, *yypt;
const short *yyxi;
int yyj, yym, yystate, yyn, yyg;
long yychar;
#ifndef YYARG
YYSTYPE save1, save2;
int save3, save4;
save1 = yylval;
save2 = yyval;
save3 = yynerrs;
save4 = yyerrflag;
#endif
yystate = 0;
yychar = -1;
yynerrs = 0;
yyerrflag = 0;
yyp = &yys[0];
yyp--;
goto yystack;
ret0:
yyn = 0;
goto ret;
ret1:
yyn = 1;
goto ret;
ret:
#ifndef YYARG
yylval = save1;
yyval = save2;
yynerrs = save3;
yyerrflag = save4;
#endif
return yyn;
yystack:
/* put a state and value onto the stack */
if(yydebug >= 4)
fprint(2, "char %s in %s", yytokname(yychar), yystatname(yystate));
yyp++;
if(yyp >= &yys[YYMAXDEPTH]) {
yyerror("yacc stack overflow");
goto ret1;
}
yyp->yys = yystate;
yyp->yyv = yyval;
yynewstate:
yyn = yypact[yystate];
if(yyn <= YYFLAG)
goto yydefault; /* simple state */
if(yychar < 0)
#ifdef YYARG
yychar = yylex1(yyarg);
#else
yychar = yylex1();
#endif
yyn += yychar;
if(yyn < 0 || yyn >= YYLAST)
goto yydefault;
yyn = yyact[yyn];
if(yychk[yyn] == yychar) { /* valid shift */
yychar = -1;
yyval = yylval;
yystate = yyn;
if(yyerrflag > 0)
yyerrflag--;
goto yystack;
}
yydefault:
/* default state action */
yyn = yydef[yystate];
if(yyn == -2) {
if(yychar < 0)
#ifdef YYARG
yychar = yylex1(yyarg);
#else
yychar = yylex1();
#endif
/* look through exception table */
for(yyxi=yyexca;; yyxi+=2)
if(yyxi[0] == -1 && yyxi[1] == yystate)
break;
for(yyxi += 2;; yyxi += 2) {
yyn = yyxi[0];
if(yyn < 0 || yyn == yychar)
break;
}
yyn = yyxi[1];
if(yyn < 0)
goto ret0;
}
if(yyn == 0) {
/* error ... attempt to resume parsing */
switch(yyerrflag) {
case 0: /* brand new error */
yyerror("syntax error");
if(yydebug >= 1) {
fprint(2, "%s", yystatname(yystate));
fprint(2, "saw %s\n", yytokname(yychar));
}
goto yyerrlab;
yyerrlab:
yynerrs++;
case 1:
case 2: /* incompletely recovered error ... try again */
yyerrflag = 3;
/* find a state where "error" is a legal shift action */
while(yyp >= yys) {
yyn = yypact[yyp->yys] + YYERRCODE;
if(yyn >= 0 && yyn < YYLAST) {
yystate = yyact[yyn]; /* simulate a shift of "error" */
if(yychk[yystate] == YYERRCODE)
goto yystack;
}
/* the current yyp has no shift onn "error", pop stack */
if(yydebug >= 2)
fprint(2, "error recovery pops state %d, uncovers %d\n",
yyp->yys, (yyp-1)->yys );
yyp--;
}
/* there is no state on the stack with an error shift ... abort */
goto ret1;
case 3: /* no shift yet; clobber input char */
if(yydebug >= 2)
fprint(2, "error recovery discards %s\n", yytokname(yychar));
if(yychar == YYEOFCODE)
goto ret1;
yychar = -1;
goto yynewstate; /* try again in the same state */
}
}
/* reduction by production yyn */
if(yydebug >= 2)
fprint(2, "reduce %d in:\n\t%s", yyn, yystatname(yystate));
yypt = yyp;
yyp -= yyr2[yyn];
yyval = (yyp+1)->yyv;
yym = yyn;
/* consult goto table to find next state */
yyn = yyr1[yyn];
yyg = yypgo[yyn];
yyj = yyg + yyp->yys + 1;
if(yyj >= YYLAST || yychk[yystate=yyact[yyj]] != -yyn)
yystate = yyact[yyg];
switch(yym) {
$A
}
goto yystack; /* stack new state and value */
}